tisdag 22 juli 2014

Jag njuter så länge jag varar

"Älskade tolvåriga jag, helst av allt skulle mitt
tjugofemåriga jag vilja stå med dagens vishet
där vid din sida och stolt titta på när du, gång på
gång, fick små cancersjuka barn att le och skratta.
Hur du offrade varenda cell av dig själv för att se
andra må bättre, även om du fysiskt fick slita desto
mer. Mitt tjugofemåriga jag vet hur du har kämpat
för att glädja, uppmuntra och stötta människor längs
din väg. Den ständiga jakten på intensiv glädje i
livets slutskede. Mitt tjugofemåriga jag skulle stolt
vilja krama dig varje gång du hållit något annat
barns kräkpåse och klappat med din hand på
cytostatikamärglade kroppar."
Erik föddes med Wiskott Aldrich Syndrome. Det är
en ärftlig, ovanlig och dödlig immunbristsjukdom
som bara drabbar pojkar. Han vårdades på det enda
ställe där man hade en gnutta kunskap om en sådan
typ av sjukdom - en avdelning för barn med cancer,
trots att det inte var cancer han led av.
Men det här är inte bara en berättelse om en svår
sjukdom. Det är en berättelse full av liv. En historia
om hur man tar sig igenom livets mörkaste partier och
hur man lär sig att vända sina brister till fördelar.
Genom Eriks ögon får vi ta del av en värld kantad av
tvivelaktiga läkarbeslut, starka familjeband och död.
Med ett ärligt och berörande språk berättar han om
uppslitande episoder ur sin uppväxt, men låter oss
också möta de människor som funnits där och ingett
hopp och trygghet. Det här är en bok som inte väger
särskilt många gram, men erfarenheten som ligger
bakom väger flera ton och förmedlar en historia som
få människor tvingas uppleva under en hel livstid.
Erik Ståhl, född 1986, arbetar idag som föredragshållare
och inspiratör i hela Sverige. Genom sina
uppmärksammade föredrag lär han oss människor att se
livet med andra ögon - och att njuta så länge vi vararInga kommentarer:

Skicka en kommentar