fredag 22 augusti 2014

Trofésamlaren

I Trofésamlaren ställs den luttrade kommissarien
Sten Wall inför sitt mest förbryllande fall
någonsin. Staden förbereder sig för sommaren
och den sedvanliga invasionen av badgäster.
Men friden störs av en våldsverkare.
Två gånger har han slagit till mot unga kvinnor,
och snart får polisen veta att han också stulit
offrens underkläder. Bland kriminalarna blir
mannen därför känd som trofésamlaren.
När ett tredje överfall inträffar, skruvas
våldspiralen upp ytterligare samtidigt som
frågetecknen hopar sig. Vem är den gåtfulla
trofésamlaren och kommer man att kunna
gripa honom innan ytterligare en ung kvinna
drabbas? Staden håller andan medan Sten Wall
och hans kollegor kämpar för att lösa mysteriet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar