torsdag 9 oktober 2014

Världens bästa by

Kyrkobrännaren Asser Toropainen ger på
dödsbädden sin sonson Eemeli ett uppdrag:
han ska grunda en Dödskyrkostiftelse och
bygga en ny kyrka som kompensation för
de kyrkor Asser har bränt ner i sina dar.
Eemeli fullföljer sitt uppdrag. Den magnifika
stockkyrkan i Sotkamos utmarker lockar snart
till sig alla möjliga slags människor och efter
hand växer ett särpräglat litet samhälle upp
omkring kyrkan.
Finland för en tynande tillvaro. Runtom i
världen smälter småkrigen samman till ett
världskrig. Även om livet i den lilla kyrko-
socknen vid sjön Ukonjärvi präglas av betydligt
mer rim och reson än krigsfronterna, får Eemeli
gott om svårlösta problem på halsen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar