torsdag 22 januari 2015

Kabinettets hemlighet

Io är en ung man som bor i Linköping i slutet
av 1700- talet. Han går som lärling hos
boktryckaren i staden. En dag kallar domprost
Samuel Älf på honom. Io får i uppdrag av den
döende domprosten att teckna av samlingen i
dennes kuriosakabinett.
Hos domprosten bor Clara, en ung kvinna med
ett mystiskt förflutet. Det ska visa sig att Samuel
Älf bär på en väl bevarad hemlighet, och Ios
uppdrag innefattar långt mer än att nedteckna
föremålen uppe i kyrkotornet.
Genom resor i tiden får Io uppleva de dagliga
rutinerna i badhusen i antikens Rom,
värdshusbesök och rövare tillsammans med en
dominikanermunk under medeltiden och ett
besök av Gustav III på Hovefors slott några år
innan Io själv föddes.
Varsamt läggs pusselbitarna om en ung mans
öde på plats. Med känsla och kunskap för
historiska miljöer och detaljer, tar Martin
Widmark oss med på en märklig och fantastisk
resa i tid och i rum, men också in i människans
innersta väsen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar